Sarı Benek Tomografisi

Sarı Benek Tomografisi

Son yıllarda daha sık rastladığımız makula dejenerasyonu tanısı için, sarı benek tomografisi (MAKULA SD-OCT) tetkikinin yapılması gereklidir. Ayrıca şeker hastalığındaki retinopati rahatsızlığında, makula ödemini saptamak ve retina toplardamar tıkanıklıklarında da tedaviyi yönlendirmek için SD-OCT çekilmesi önerilmektedir.

800nm dalga boyundaki infrared ışığın, sarı benekten yansıma hızının ve yoğunluğunun bilgisayar ortamında değerlendirilmesiyle yapılan SD-OCT, ölçüm tekniğine göre ultrasona benzediği için radyasyon içermez ve bu nedenle zararsızdır.

SD-OCT'nin çok hassas olması nedeniyle, fotoreseptör hücre özelliklerinin değerlendirilmesi, tedavi sonrası olası görsel sonuçları makula hastasına açıklama olanağı sağlamaktadır.