Akademik / Tebliğler

People with large drusen in both eyes are at increased risk of progressing to choroidal neovascularization or geographic atrophy or both following cataract surgery
Y. Durlu
The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)
23.Mart.2012, İstanbul
Biyonik Göz Çalışmalarının Geleceği
Y.Durlu
Biyonik Göz Sempozyumu
7.Haziran.2008, İstanbul
Fotodinamik Tedavi Sonrası Optik Koherens Tomografi Bulguları
Y.Durlu
Yaşa-bağlı Makula Dejeneresansı Sempozyumu
10.Aralık.2005, İstanbul
Koroidal Vasküler Pulsatil Anomali
B.Küçümen, Y.Durlu
İstanbul Oftalmoloji Derneği Toplantısı
17.Ocak.2002, İstanbul
The features of the analysis of retinal nerve fibers and optic disc topography following laser in situ keratomileusis (LASIK)
Y.K.Durlu, B.Küçümen, B.Şener
XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology
3-7 Haziran 2001, İstanbul
Photodynamic therapy in patients with subfoveal choroidal neovascularization
Y.K.Durlu
XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology
3-7 Haziran 2001, İstanbul
Cryopreserved retinal pigment epithelial cells as a source of RPE transplantation
Y.K.Durlu, M.Tamai
XIII. Congress of the European Society of Ophthalmology
3-7 Haziran 2001, İstanbul
Fotodinamik Tedavi: Neden, Kime, Nasıl?
Y.Durlu
İstanbul Oftalmoloji Derneği Toplantısı
19.Nisan.2001, İstanbul
LASIK ve Retina
Y.K.Durlu
LASIK 2000 Toplantısı,
20.Mart.2000, Dünya Göz Hastanesi, İstanbul
Retina ve iris pigment epiteli transplantasyonları
Y.K.Durlu
2000'li yıllarda Retina Yaklaşımları Paneli
Ankara Oftalmoloji Derneği Toplantısı
28 Ocak, 1999, Ankara
The RPE cell differentiation and cell marker expression following cryopreservation at -80°C and -196°C
Y.K.Durlu, S-I. Ishiguro, K.Akaishi, T.Abe, Y.Chida, S.Shibahara, and M.Tamai
8th International Symposium on Retinal Degenerations
20-25 Temmuz, 1998, Schluchsee, Almanya
Ophthalmology in Turkey
Y.K.Durlu
Seminar in World Ophthalmology Update-Ophthalmic Surgeon's Week
20-24 Mayıs, 1998, Sendai, Japonya
Temporal differences in ocular and non-ocular forms of Behçet's disease
Y.K.Durlu, A.B.Mudun, M.O.Arslan
4th International Symposium on Uveitis
10-14 Ekim, 1997, Yokohama, Japonya
RPE hücre marker'larının in situ, in vitro ve proliferatif vitreo-retinopati hastalığında m-RNA değişimlerinin özellikleri
Y.K.Durlu
I. Yaz Mini-sempozyumu: Moleküler Tıp
1 Temmuz, 1997, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara
RPE transplantasyonu
Y.K.Durlu
Yaşa-bağlı Maküla Dejeneresansı Paneli
10 Nisan, 1997, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara
The localization of MHC Class-II positive cells in posterior segment of RCS rat eye
K.Akaishi, Y.K.Durlu, S.Ishiguro, M.Tamai
The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting
21-26 Nisan, 1996, Fort Lauderdale, A.B.D.
RPE property of proliferative vitreoretinopathy and cultured cells
T.Abe, Y.K.Durlu, M.Tamai
The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting
21-26 Nisan, 1996, Fort Lauderdale, A.B.D.
The comparison of anterior chamber implanted and in vitro cultures of human retinal pigment epithelial cells using laminin-coated collagen sheet support
M.Tamai, Y.K.Durlu, T.Abe, S.Ishiguro
The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting
21-26 Nisan, 1996, Fort Lauderdale, A.B.D.
Transplantation of retinal pigment epithelium using viable cryopreserved cells
Y.K.Durlu, M.Tamai
The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting
21-26 Nisan, 1996, Fort Lauderdale, A.B.D.
The application of soluble microculture tetrazolium assays to evaluate the growth of RPE cells
Y.K.Durlu, M.Tamai
10th National Congress of Eye Research
8-9 Aralık, 1995, Sendai, Japonya
Transplantation of retinal pigment epithelium using cryopreserved cells
Y.K.Durlu, T.Yamada, M.Tamai
33rd North Japan Eye Congress
7-8 Temmuz, 1995, Akita, Japonya
Quantitative analysis of MHC Class II-positive cells in the posterior segment of the RCS rat eye
K.Akaishi, Y.K.Durlu, M.Tamai
99th Japanese Society of Ophthalmology Meeting
20-22 Nisan, 1995, Nagoya, Japonya
In vitro expression of epidermal growth factor receptor by the human retinal pigment epithelial cells
Y.K.Durlu, M.Tamai
6th International Symposium on Retinal Degenerations
4-9 Kasım, 1994, Kudüs, İsrail
The properties of the stress protein expressed after intravenous injection of sodium iodoacetate in rabbit
T.Chin, Y.K.Durlu, S.Ishiguro, M.Tamai
98th Japanese Society of Ophthalmology Meeting
21-23 Mart, 1994, Yokohama, Japonya
Behçet hastalığında pattern-görsel uyarılmış potansiyelin ölçüm ve değerlendirilmesi
Y.K.Durlu, A.B.Mudun, O.Tanık, J.Ağaoğlu, S.Bulut, M.O.Arslan
Türk Oftalmoloji Derneği, 16. Bahar Sempozyumu (Nöro-oftalmoloji)
22-23 Mayıs, 1993, Istanbul
Optik disk neovaskülarizasyonu ve neovasküler glokom arasındaki ilgi
E.Bürümcek, S.Karaçorlu, Y.K.Durlu, E.G.Ardalı
Türk Oftalmoloji Derneği, 15. Bahar Sempozyumu (Glokom)
23-24 Mayıs, 1992, Istanbul
Patolojik hipermetropi
G.Köklü, S.S.Özkan, Y.Durlu, Ş.Kükner, E.Fırat, Ş.Görgü, H.Baysan
23. Türk Oftalmoloji Kongresi, 1990
Glucose-6-phosphatase system in the rabbit retina
Y.K.Durlu, S.Ishiguro, M.Tamai
The Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting
30 Nisan-5 Mayıs, 1989, Sarasota, A.B.D.
İris kistlerinde laser kistotomi
G.Köklü, S.S.Özkan, A.Oflazer, Y.K.Durlu
21.Türk Oftalmoloji Kongresi, 1988
5-15 yaş grubu çocuk diabetlilerde fundus bulguları (ön çalışma)
S.S.Özkan, C.Batman, A.Ş.Kükner, S.Vidinlisan, Y.K.Durlu
21.Türk Oftalmoloji Kongresi, 1988
Presumed oküler histoplasmozis sendromu (POHS)
S.S.Özkan, Y.K.Durlu, A.H.Baysan, A.Ş.Kükner
21.Türk Oftalmoloji Kongresi, 1988
Keratonüste klinik ve epidemiyolojik değerlendirme
A.Kanpolat, Y.K.Durlu, A.Ş.Kökner
1.Ulusal Medikal Kontakt Lens Kongresi, 1988
Parsiel penetran keratoplastiden sonra kontakt lens uygulaması
A.Kanpolat, Y.K.Durlu, A.Ş.Kökner
1.Ulusal Medikal Kontakt Lens Kongresi, 1988
The response of glial marker enzymes to experimentally induced retinal degeneration by iodoacetate
Y.K.Durlu, S.Ishiguro, M.Tamai
International Symposium on Retinal Degenerations
2-3 Eylül, 1988, San Fransisco, A.B.D.
The glucose-6-phospahatase activity in the rabbit retina
Y.K.Durlu, S.Ishiguro, M.Tamai
92nd Japanese Society of Ophthalmology Meeting
24-26 Mart, 1988, Kyoto, Japonya
Retina dekolman cerrahisinde sonuçlar
G.Köklü, E.Fırat, S.S.Özkan, Y.K.Durlu, N.Matay, O.Zilelioğlu
12. SSK Tıp Kongresi, 1986
Juvenil diabetes mellitusta panretinal fotokoagülasyon tedavi sonuçları
S.S.Özkan, G.Köklü, A.Oflazer, Y.K.Durlu, C.Batman
12. SSK Tıp Kongresi, 1986
Gebelik toksemisinde retinopati
S.S.Özkan, A.Oflazer, Y.K.Durlu
12. SSK Tıp Kongresi, 1986
Kronik açı kapanması glokomunda argon laser iridotomi sonuçları
S.S.Özkan, G.Köklü, Z.Günalp, E.Fırat, Y.K.Durlu
12. SSK Tıp Kongresi, 1986
Retina yırtıklarında laser profilaktik tedavisi
S.S.Özkan, Y.K.Durlu, G.Köklü, Ş.Kükner
12. SSK Tıp Kongresi, 1986
Retina ven dal tıkanıklığı ve tedavide erken fotokoagülasyonun etkisi
Y.K.Durlu, S.S.Özkan
19. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi, 1986