Glokom ve SD-OCT

Glokom ve SD-OCT

GLOKOM (karasu, göz tansiyonu) hastalığında ilk ve en çok etkilenen hücre grubu olan retina ganglion hücrelerinin kalınlığı SD-OCT cihazıyla incelenir. Glokomun tanısında, ilaç tedavisinin etkinliği, lazer ve cerrahi kararlarının alınmasında da SD-OCT sonuçları yol göstericidir. Göz tansiyonunun normal ölçüldüğü glokomda bilgisayarlı görme alanıyla beraber SD-OCT sonuçları değerlendirilerek tanıya varılır.

Glokom hasarının takibinde, SD-OCT'yle hesaplanan retina ganglion hücre sayısı değişimlerindeki farklılığın, çukurlaşma oranı değişimlerine göre çok daha önemli olduğu ve sağlıklı bireylerde retina ganglion hücre sayısı bir milyon civarındayken, erken görme alanı bozukluğu olan glokom hastalarında bu sayının yüzde otuz oranında azaldığı saptanmıştır.