Kök Hücre Nakli

Kök Hücre Nakli

STARGARDT’S MAKULA DİSTROFİSİ’nde kök hücre tedavisine ABD’nde bu yıl başlandı. ACT tarafından desteklenen çalışmaya Wills Göz Enstitüsü’nde devam ediliyor. Uygulamada 100,000 adet insan embryonik kök hücresi kullanıldı. Kök hücreler laboratuvar ortamında retina pigment epitel hücrelerine dönüştürülerek retina altı boşluğa ameliyatla verildi.

Benzer bir çalışma, 2012 yılında Jules Stein Göz Enstitüsü tarafından Lancet dergisinde yayınlandı (Embryonic stem cell trials for macular degeneration: a preliminary report. Schwartz SD ve ark. Lancet. 2012 Feb 25;379(9817):713-20). Kök hücre çalışmalarının retina ve makula hastalıkları tedavisindeki uzun dönem sonuçları henüz bilinmemekte olup tedavi yöntemi henüz onaylanmamıştır.