Doç. Dr. Yusuf Durlu Kimdir?

Doç. Dr. Yusuf Durlu

1976’da TED Ankara Koleji, 1982’de ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Göz hastalıkları asistanlığına 1984 yılında başladı. Japonya Hükümeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı (Monbusho) araştırma bursunu kazandı (1986). Japonya’da ‘’Center of Excellence-Imperial University’’ olarak bilinen Tohoku Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1987-89 yılları arasında diyabetik retina hastalığının tedavisi konusunda araştırmalarda bulundu. 1990 yılında göz hastalıkları uzmanlığını aldıktan sonra ABD Case Western Reserve Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde National Institutes of Health (NIH) tarafından desteklenen projede, retina pigment epiteli (RPE) hücresindeki reseptörler üzerinde araştırma yaptı (1990-91). 1993’te Japonya’ya dönerek Tohoku Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında sırasıyla önce yardımcı doçent, 1994 yılında ise doçent kadrosunda çalıştı. 1993-96 yılları arasında sarı nokta hastalığının tedavisi konusunda son yıllarda önem kazanan RPE hücre kültürü ve transplantasyonu konusunda çalışmalarda bulundu. Cell Transplantation (2010 yılı impact factor:6.2) dergisinde yayınlanan çalışmasında dondurulmuş RPE hücrelerinin retina nakli için kullanılabileceğini kanıtladı (Transplantation of retinal pigment epithelium using viable cryopreserved cells Y.K.Durlu, M.Tamai, Cell Transplantation, 1997, vol.6-2, s.149-62). Aynı süre içinde yaptığı çalışmalarla, insan RPE’nde MITF geninin keşfedilmesinde önemli rolü oldu (Identification of a novel isoform of microphthalmia-associated transcription factor that is enriched in retinal pigment epithelium. S.Amae, N.Fuse, K.Yasumoto, S.Sato, I.Yajima, H.Yamamoto, T.Udono, Y.K.Durlu, M.Tamai, K.Takahashi, S.Shibahara, Biochemical and Biophysical Research Communications, 1998, vol.247, s.710-15). Retina konusunda uluslararası iki araştırma bursu ve üç ödüle layık görüldü. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesiyle beraber yaptığı çalışmayla gündüz körlüğü yapabilen POC1B mutasyonunu ortaya çıkardı (Novel recessive cone-rod dystrophy caused by POC1B mutation. Durlu YK, Köroğlu Ç, Tolun A. JAMA Ophthalmology 2014 Oct;132(10):1185-91).

Doç.Dr.Yusuf Durlu, önümüzdeki yıllarda daha sık görülecek olan sarı nokta hastalığının ıslak ve kuru tipinde yapılabilen göz içine iğne tedavileriyle beraber kalıtsal retina hastalıklarındaki kök hücre uygulamaları ve gen tedavilerinin yaygınlaşacağını öngörmektedir.